โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ ดุสิต

สร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเริ่มตันการศึกษาที่ดีมากว่า  30 ปี

 

นักเรียนของอนุบาลธนสมบูรณ์  สามารถสอบเข้า โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  โรงเรียนราชินี  โรงเรียนราชวินิต  โรงเรียนในเครือสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิกอย่างได้ผล

 

เสริมหลักสูตรด้วย “MINI ENGLISH PROGRAME (MEP)” เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ในทุกระดับชั้น สอนภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา จากศูนย์ภาษา เสริมกิจกรรม ดนตรี ศิลปะ และเทควันโด

 

ดำเนินการโดย

อาจารย์ชนะ  ธนสมบูรณ์ - อดีตอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

     - ครุศาสตรมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ชัชวดี  สิริมาตร์   - ครุศาสตรบัณฑิต  เอกปฐมวัย

     - ครุศาสตรมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน อายุ 1 ปี – 6 ปี

ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลชั้นปีที่ 3 (เปิดรับทุกระดับชั้น)

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
 

 

Visitors: 44,692