โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ ดุสิต

สร้างพื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการเริ่มตันการศึกษาที่ดีมากว่า  30 ปี

 

นักเรียนของอนุบาลธนสมบูรณ์  สามารถสอบเข้า เซนต์คาเบรียล เซนต์ฟรังฯ                                  

โรงเรียนราชินี  โรงเรียนราชวินิต  โรงเรียนในเครือสาธิต และโรงเรียนในเครือคาทอลิกอย่างได้ผล

 


เสริมหลักสูตรด้วย “MINI ENGLISH PROGRAME (MEP)”

เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ในทุกระดับชั้น สอนภาษาอังกฤษ โดยครูเจ้าของภาษา จากศูนย์ภาษา 

เสริมกิจกรรม ดนตรี ศิลปะ เทควันโด และคอมพิวเตอร์


ดำเนินการโดย

อาจารย์ชนะ  ธนสมบูรณ์ - อดีตอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

 - ครุศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ชัชวดี  สิริมาตร์    - ครุศาสตร์บัณฑิต  เอกปฐมวัย

 - ครุศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  

กำลังเปิดรับสมัครนักเรียน อายุ 1 ปี – 6 ปี

ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาลชั้นปีที่ 3 (เปิดรับทุกระดับชั้น)

 

 

Visitors: 13,595