ที่อยู่โรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ ดุสิต

250/2 ซอยสามเสน 13 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กทม. 10300

Tel: 02-668-8858

Fax: 02-669-7587

E-mail: thanasomboonn@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/thanasomboon.dusit

Visitors: 14,972