ระเบียบการประจำปี 2562

โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ ดุสิต

 

การรับสมัคร

แผนกเตรียมอนุบาล 

รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 1 ถึง 3 ขวบ

แผนกอนุบาล

รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 3 ถึง 6 ขวบ

 

 

 

กำหนดการเรียน

  • เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น.
  • วันหยุดประจำสัปดาห์ คือวันเสาร์ และวันอาทิตย์
  • วันหยุดราชการ และเมื่อมีเหตุอันสมควร

 

เวลารับ-ส่งนักเรียน

ทางโรงเรียนมีคุณครูคอยดูแลนักเรียน ตั้งแต่ 06.30 น. ถึง 17.30 น.

 

หลักฐานการรับสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้าน (นักเรียน, บิดา, มารดา)
  • สำเนาสูติบัตร
  • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 4 ใบ 

 

เวลาเรียน      วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30–15.00 น.

Visitors: 14,203